SI
Down to content

OPLENOVA HIŠA, BOHINJ

Bohinjska domačija, ki pod skupno streho združuje stanovanjske in gospodarske prostore. Vsi prostori so opremljeni z avtentično opremo zadnjih lastnikov.

Več informacij

Pocarjeva domačija, Radovna

Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni datira v začetek 17. stoletja in je ena najstarejših in spomeniško obnovljenih kmečkih domačij v Triglavskem narodnem parku.

Oglejte si ta izjemni etnografski muzej na prostem, ki poleg stanovanjske stavbe z avtentično notranjo opremo vsebuje še gospodarsko poslopje s hlevi, senik s kmečkim orodjem, svinjak, drvarnico in vodnjak.

 

Več informacij

LIZNJEKOVA DOMAČIJA, KRANJSKA GORA

Vstopite v staro kmečko hišo in občutili boste, kako so živeli premožni kmetje v drugi polovici 17. stoletja.

V več kot 300 let stari Liznjekovi hiši v Kranjski Gori se lahko sprehodite po leseni hiši z zidano črno kuhinjo, široki veži ter čumnati. Povzpnite se na podstrešje do dveh lesenih »štiblov« in se spustite v klet, »čevder«.

Več informacij

KAJŽNKOVA HIŠA, RATEČE

Sama Kajnžkova hiša v Ratečah je kulturni spomenik lokalnega pomena, enako pa tudi muzejska zbirka "Etnološka dediščina Rateč". Tako, da je ta čudovito obnovljena hiša s svojo zbirko res obvezno doživetje za vse ljubitelje stare narodne kulture.

Več informacij

Šenkova domačija, Jezersko

Ogled stare domačije s črno kuhinjo, krušno pečjo in številnimi starimi kosi pohištva in predmeti.

Več informacij

ETNOGRAFSKI MUZEJ JENKOVA KASARNA, JEZERSKO

Muzej z zbirko predmetov in opreme iz vsakdanjega življenja naših prednic in prednikov, urejen v veliki stavbi iz 16. stoletja, ki je služila kot prenočišče za potujoče trgovce.

Več informacij

VOGVARJEVA HIŠA, NAKLO

Lesena stavba, stara preko 200 let, s stanovanjskim delom in gospodarskim poslopjem, etnografski muzej s tipično opremo tedanjih bivalnih prostorov in predstavitvijo čevljarske obrti.

Več informacij

MUZEJ V PETROVČEVI HIŠI, CERKLJE

Arheološka in etnološka zbirka o zgodovini Cerkelj in Petrovčeve hiše, nekdanje gostilne.

Več informacij

NACETOVA HIŠA, ŠKOFJA LOKA

Na robu vasi Puštal, na desnem bregu Poljanske Sore, stoji Nacetova hiša. Delno zidana nadstropna stavba pokrita z dvokapno streho je bila zgrajena v 16. stoletju in leta 1755 temeljito obnovljena. Je edina hiša v Škofji Loki, ki od sredine 18. stoletja do danes ni bistveno spremenila svoje zunanje podobe in svoje bivalne hiše ter velja za najbolje ohranjeno kmečko stavbo na škofjeloškem območju in v ljubljanskem zaledju. 
Najavljeni obiskovalci si lahko ogledajo hišo in predmete ter opreme, ki pričajo o življenju mnogih rodov, ki so kljub muzejski vrednosti še vedno uporabni.
Več informacij

KURNIKOVA HIŠA, TRŽIČ

Življenje, kot se ga le še spominjamo

Rojstna hiša pesnika Vojteha Kurnika, je izjemna ostalina tržiške stavbne dediščine. Hiša z zidanim pritličjem, lesenim nadstropjem, skodlasto streho, črno kuhinjo ter sušilnimi odprtinami na strehi povezuje kmečko in trško arhitekturo 18., 19. in prve polovice 20. stoletja.

Več informacij