Gorje - Pokljuka
Vaše sporočilo:
Vaše ime:
01.10.2015
Razglednica ja bila poslana s strani www.slovenian-alps.com.
Prejemnikovo ime:
Prejemnikov e-naslov:
Prekliči