SI
Down to content

Triglavski narodni park

Največje in najstarejše območje zaščitene narave je Triglavski narodni park s tisočerimi naravnimi in kulturnimi dragocenostmi.

Pokljuka

Na Pokljuki se pustite presenetiti v Evropi najjužnejšim visokim barjem, šotnim mahovom in drugim naravnim posebnostim.

Naravni rezervat Zelenci

Ne poznam v Evropi nič lepšega! … je zapisal Sir Humphry Davy o lepotah Savske doline z njenimi slapovi in jezeri.

Jezerce Zelenci odkrijete takoj za vasjo Podkoren na južni strani magistralne ceste. V tem naravnem rezervatu je našlo dom veliko zanimivih rastlinskih vrst, tudi mesojede rosike, med živalskimi pa so bogato zastopane dvoživke in ptiči gnezdilci.

Več informacij

Mala Pišnica

Mala Pišnica je zaprta 5 km dolga alpska dolina, ki jo je ustvaril gorski potok istega imena. Po njej vodi samo neoznačena  lovska steza. V zgornjem delu doline se nahaja celo pragozdni ostanek z enim najstarejših in najmogočnejših macesnov v Evropi.

Če si želite ogledati ta zavarovani gozdni rezervat, se prijavite na voden izlet v Malo Pišnico. Začetek poti v dolino je sicer pri umetnem jezeru Jasna, vendar je ta steza neoznačena.

Jama pod Babjim zobom

Ena najstarejših podzemnih lepotic v Sloveniji

Približno 300 m dolgo jamo krasijo lepe kapniške tvorbe, med njimi so kalcitni kristali, po katerih je jama najbolj znana. Posebnost so polžasto zaviti kapniki – t. i. helektiti – in veliki kalcitni kristali - t.i. skalenoedri, ki so redkost v Sloveniji. Tradicijo ogledov od 70. let 19. st. naprej nadaljuje Društvo za raziskovanje jam Bled, ki je jamo zaščitilo in uredilo poti ter električno razsvetljavo v jami.
Več informacij

Krajinski in spominski park Udin boršt

Obiščite tudi krajinski in spominski park Udin boršt blizu Kranja z botaničnimi posebnostmi, gozdnim rezervatom in šestimi zaščitenimi jamami.
Več informacij

Lipniška dolina

Lipniška dolina pri Radovljici je zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru.
Več informacij

Lubniška jama in Kevdrc

To sta območji arheoloških najdb iz časa eneolitika - bakrene dobe (2200-1800 let pr.n.št.). Najbolj je znana Kevdrc, v katerem je mogoče opazovati raznovrstni zanimivi živalski svet. Našli so prostoročno narejene glinaste posode s posebnim okrasnim stilom ("lubniški tip"), kamnito orodje kot so sekire, brusni kamni, rezila, praskala, puščična os in žrmlje za drobljenje.
več informacij

Marijino brezno

Jama se je razvila v oligocenskih glinah in konglomeratih in je najdaljša jama v takih kamninah v Sloveniji. V jami prebiva podnevi velika kolonija netopirjev, predvsem malih podkovnjakov (Rhindophus hipposideras), zato je vhod v jamo zaprt, obisk pa možen le po dogovoru z jamarji.
več informacij