Smart phone Applikacija
SI |  EN |  DE |  IT |  HR

TRIGLAVSKI NARODNI PARK: EDINSTVENO

Triglavski narodni park - Zelenci
Triglav

Edini narodni park v Sloveniji varuje zadnja območja prvobitne alpske narave. Njegov mednarodni pomen dokazujejo diploma Sveta Evrope, območje Nature 2000, še posebej pa razglasitev za UNESCO MAB biosferno območje 2003.

Med vsemi gorami kraljuje najvišji vrh Juliskih Alp, Triglav s svojimi 2864 metri nadmorske višine.

Naravne posebnosti: Več kot tisoč naravnih vrednot

Triglavski narodni park - kozorog
Na območju ledeniških jezer in dolin, kraških izvirov in slapov, ostankov nekoč mogočnega ledenika, povsod jemljejo dih visoki vrhovi. Med njimi se skrivajo tipični visokogorski kraški pojavi in kraško podzemlje z več kot 600 odkritimi jamami. Tu je Triglavska severna stena, druga najvišja stena v Julijskih Alpah.

Pogled se ujame v številna naravna okna, največja med njimi so v Prisanku (2547 m), kjer je tudi skalna podoba Ajdovske deklice.
Park preseneča z rastlinskim bogastvom: endemičnim planinskim cvetjem, ostanki pragozdov, več kot tisočletje starim macesnom, najjužneje ležečimi visokimi barji v Evropi, številnimi mokrišči... Tu so habitati živalskih vrst, kot so gams, kozorog, planinski orel, divja mačka, veliki petelin, gozdni jereb, koconogi čuk in številne druge.

Kulturne posebnosti: Stičišče kamna in lesa

Na območju parka se stikata stavbna kultura kamna in stavbna kultura lesa z več kot 300 enotami nepremične kulturne dediščine. V parku je 25 naselij s prepoznavnimi značilnostmi, po planinah so pastirska naselja. Med starimi domačijami izstopa Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni, med sakralnimi objekti izstopajo cerkev sv. Janeza in cerkev Sv. Duha ob Bohinjskem jezeru, cerkvica na Javorci in Ruska kapelica pod Vršičem. Med posebnimi pomniki preteklosti je kovinski Aljažev stolp na vrhu Triglava, najvišje slovenske gore (2864 m), po kateri je park dobil tudi ime.

Uprava in informacijsko središče na Bledu

Triglavski narodni park
Ljubljanska 27, 4260 Bled
Tel.: + 386 (0) 4 57 80 200
E-naslov: [email protected]

I Feel Slovenia ESSR Mestna občina Kranj Gorenjska Gremo gor