SI |  EN |  DE |  IT |  HR

MESTNA IN VAŠKA JEDRA

Škofja Loka
Stara mestna jedra, trgi in vasi privlačijo s samosvojim vzdušjem, očarljivo majhnostjo in z neštetimi različnostmi! V njih lahko potujete skozi čas: do srednjega veka v najlepših srednjeveških mestnih jedrih, do obrtniških spretnosti in cehovskih pravil, tehniške dediščine in začetkov industrije, ki je vplivala na razvoj krajev, in dosežkov znamenitih arhitektov, kakršen je evropsko pomembni Jože Plečnik. Kjerkoli ste: pojdite tudi v središče!

Srednjeveška mesta

Pod Alpami je cela vrsta zgodovinskih mest! Škofja Loka velja za najbolje  ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji. Odkrijte njene trge, grad, 600-letni most in druge posebnosti. Srednjeveška Radovljica preseneča z ohranjenim obrambnim jarkom in poznosrednjeveškimi, renesančnimi in baročnimi hišami. Staro mestno jedro Kranja je proglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik. V teh mestih lahko v nekdanjo živahnost potujete tudi na številnih prireditvah. 

Železarska in fužinarska mesta

Jesenice - Stara Sava
Slovenske Alpe so območje izjemne tehniške dediščine, povezane z nahajališči železove rude. Na Jesenicah z velikim zaščitenim fužinarskim  kompleksom Stara Sava vas presenetijo zgodbe iz časov začetka težke železarske industrije, v Tržiču kovinska polkna na oknih hiš, strnjenih ob vodne rake, ki so nekoč  poganjale fužinarske naprave, v Železnikih naselje pod slovitim starim plavžem. V Kropi blizu Radovljice so žive tradicije kovanja in izdelovanja žebljev.

Mesta in kraji starih obrti

Škofja Loka
V Gorjah pri Bledu in na Pokljuki so še žive tradicije zvončarstva in skodlarstva, v Žireh in Tržiču poiščite dediščino šuštarjev – čevljarjev, v Žireh in Železnikih utrinke še živih tradicij čipkarstva. Škofja Loka hrani v svojem muzeju dediščino  kovaškega, čevljarskega, usnjarskega, krojaškega, lončarskega, pekovskega in mesarskega ceha. V Radovljici in Žirovnici so ponosni na čebelarstvo in izdelovanje lectovih src.

Vaška jedra alpskih posebnosti

Liznjekova hiša
Stare domačije z vrsto stavbnih posebnosti so raztresene po vsem območju Slovenskih Alp, nanje pa naletite tudi v vaških središčih. V Kranjski Gori je  takšna Liznjekova hiša v stilu kmečkega baroka iz 19. stoletja, v vasi Dovje imajo hiše kot nekoč polkrožna vhodna vrata. 

Z utrinki velikega Plečnika

Kranj - vodnjak
Evropsko pomemben arhitekt Jože Plečnik, ki je s svojimi deli zaznamoval  Dunaj, Prago in Ljubljano, je v Kranju zasnoval monumentalni vstop v mesto z arkadami, vodnjakom in Rožnovenskim stopniščem; po njegovih načrtih je zgrajena tudi Bežkova vila v Kranju. Na območju Škofje Loke so po cerkvah njegove krstilnice, lestenci in tabernaklji. Na Krvavcu je Plečnik zasnoval Kapelico Marije Snežne, v Begunjah pa Paviljon Murke.
I Feel Slovenia ESSR Mestna občina Kranj Gorenjska Gremo gor