SI |  EN |  DE |  IT |  HR

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "TIPIČNO GORENJSKO"

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je TURIZEM BLED, zavod za pospeševanje turizma Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled (v nadaljevanju organizator), ki deluje v imenu RDO Gorenjska.

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradne igre v reklamne namene obiskovalcev spletne strani www.slovenian-alps.com in Facebook strani Slovenian Alps.

3. člen: Potek nagradne igre

Nagradna igra "Tipično Gorenjsko" (v nadaljevanju nagradna igra) poteka od 10. 2. do 4. 5. 2012 na Facebook strani Slovenian Alps.

Uporabnik začne sodelovanje v nagradni igri s klikom na »Sodeluj v nagradno igri«. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče, če uporabnik dovoli aplikaciji vpogled v osnovne podatke profila in če sprejme pravila nagradne igre. Uporabnik vpiše ime in priimek, elektronski naslov in izbere sliko s katero želi sodelovati v nagradni igri, ter klikne tipko »Pošlji«. Uporabnik lahko za katerokoli sliko glasuje enkrat na dan.

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook fan strani Slovenian Alps prek aplikacije objavi AVTORSKO fotografijo z motivom Gorenjske. Ostali uporabniki Facebook-a, ki so hkrati člani skupnosti Slovenian Alps na Facebooku lahko za fotografije glasujejo prek gumba “Glasuj”. Glasovanje je omejeno na 1 glas dnevno iz enega IP naslova. Udeleženec natečaja, katerega slika bo prejela največ glasov, bo tudi zmagovalec nagradne igre. V primeru objave neprimerne fotografije ima uredništvo pravico fotografijo izbrisati iz aplikacije.

 

4. člen: Udeleženec nagradne igre

Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki je član skupnosti Slovenian Alps na Facebook-u. Udeleženec nagradne igre je lahko le fizična oseba, ki ima Facebook profil. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Turizmu Bled in zaposleni v podjetju AV Studio d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega).

5. člen: Avtorske pravice

Uporabnik, ki objavi sliko za namene nagradne igre, mora biti tudi avtor fotografije.  Organizator ni odgovoren za morebitno kršenje avtorskih pravic in ima pravico ne podeliti nagrado, če ugotovi, da je uporabnik kršil avtorske pravice po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

6. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 10. 2. 2012. do 10. 4. 2012.

7. člen: Nagrade

Glavna nagada:

1 x PAKET BOHINJ (povratna vožnja z ladjo po Bohinjskem jezeru, povratna karta za gondolsko žičnico Vogel, kosilo »Lačni gams« v planinski koči na Voglu in s kuponom paketa 30% popusta pri plačilu prispevka za urejanje poti  k slapu Savica ter  korit Mostnice).

Ostale nagrade:

 • 2x vstopnica za Slovenski planinski muzej Mojstrana.
 • 1x Paket bio zažigalnih kock za kamin.
 • 1x Majica Radol'ca pristno sladka.
 • 1x vstopnino v Prešernovo rojstno hišo in Prešernove kroglice (za 2 osebi).
 • 1x knjiga Vladimir Silič: Čez osamelce in ledine Blejske kotline.
 • 1x knjiga Ignacij Boršnik: Na poti domov.
 • 1x Vstopnica za sotesko Vintgar (za 2 osebi).
 • 2x Promocijski DVD Jesenic.
 • 1x Knjiga Milan Debeljak: Pesmi za prijatelje (izvod podpisan s strani avtorja).
 • 1x Brezplačno vodenje po Dovžanovi soteski in vstop v Dolino RIS (za 6 oseb).
 • 1x Fotomonografije Žirovske klekljane čipke: Bele stezice v vrtincih življenja.

8. člen: Izbira in razglasitev nagrajenca

Nagrajence bo izbrala komisija, ki bo med 20 fotografijami, ki bodo prejele največ glasov, izbrala 12 najboljših.

Glavna nagrada:

Žrebanje:13. 4. 2012

 •  1 x PAKET BOHINJ.

Ostale nagrade:

 • 1x vstopnica za Slovenski planinski muzej Mojstrana.
 • 1x Paket bio zažigalnih kock za kamin.
 • 1x Majica Radol'ca pristno sladka.
 • 1x vstopnino v Prešernovo rojstno hišo in Prešernove kroglice (za 2 osebi).
 • 1x knjiga Vladimir Silič: Čez osamelce in ledine Blejske kotline.
 • 1x knjiga Ignacij Boršnik: Na poti domov.
 • 1x Vstopnica za sotesko Vintgar (za 2 osebi).
 • 1x Promocijski DVD Jesenic.
 • 1x Knjiga Milan Debeljak: Pesmi za prijatelje (izvod podpisan s strani avtorja).
 • 1x Brezplačno vodenje po Dovžanovi soteski in vstop v Dolino RIS (za 6 oseb).
 • 1xFotomonografije Žirovske klekljane čipke: Bele stezice v vrtincih življenja.

Žrebanje bo izveden0 v prostorih podjetja AV studio, d.o.o., Vojkova ulica 52, 1000 Ljubljana. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožbe na rezultate niso možne.

9. člen: Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni prek e-mail naslova, ki ga bodo vpisali v obrazec za sodelovanje v nagradni igri, in objavljeni na spletni strani www.slovenian-alps.com (najkasneje 5 dni po žrebanju).

10. člen: Komisija

Komisijo za nadzor sestavljajo:

 • Lili Ošterbenk Janša, Turizem Bled
 • Eva Štravs, Turizem Bled
 • Nina Zorec, AV studio

11. člen: Prevzem nagrade

Organizator bo nagrajencu po posredovanju osebnih podatkov (ime, priimek in naslov), po elektronski pošti poslal dopis, s katerim bo nagrajenec lahko prevzel nagrado.

12. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke in nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

13. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.facebook.com/slovenian.alps v zavihku Zapiski. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

14. člen: Sprememba pravil

Organizator igre, TURIZEM BLED, zavod za pospeševanje turizma Bled, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

15. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

16. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za druge namene trženja.

17. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 10. 2. 2012.

I Feel Slovenia ESSR Mestna občina Kranj Gorenjska Gremo gor