Smart phone Applikacija
SI |  EN |  DE |  IT |  HR

ŠKOFJA LOKA

Tako lijepa, tako mistična

Ako u srednjem vijeku postoji nešto uistinu lijepo, to mora biti Škofja Loka. Najljepše i najočuvanije srednjovjekovno mjesto s morčićem u grbu i slavnom tradicijom cehova. Jedinstveno mjesto na svijetu, u kojem oživljava pradavni mistični život u jedinstvenoj pasijskoj predstavi - kazališnoj priči sa stotinama glumaca o Kristovoj muci i smrti.

Škofja Loka je mjesto pasije. Mjesto za tihe šetnje i nijemo divljenje, umjetnike koji ga neprestano reproduciraju i za sve one koji imaju osjećaj za lijepo i već stoljećima ga doživljavaju.

To je više od doživljaja i više od samo još jednog grada!

Discover

I Feel Slovenia ESSR Mestna občina Kranj Gorenjska Gremo gor